Фразеологизмы античной мифологии

Фразеологизмы античной мифологии Цель проекта: составление словаря фразеологизмов, основанных на мифах древней Греции. Задачи: выяснить, что является фразеологизмом; составить список и узнать происхождение и значение древнегреческих фразеологизмов; составить словарь древнегреческих фразеологизмов. «Ящик Пандоры» — источник несчастий, неприятностей Согласно легенде, когда Прометей, могучий титан, похитил для смертных божественный огонь, научил их искусствам и ремеслам и дал им знания, Read More…

Ուղղանկյունանիստ

Մեր շրջապատում հաճախ ենք հանդիպում տուփի ձև ունեցող առարկաների: Դրանք կարող են պատրաստված լինել տարբեր նյութերից, ունենալ տարբեր գույներ, սակայն տեսքից բոլորը նման են՝ տուփեր, պահարաններ, շենքեր և այլն: Դրանք բոլորը հիշեցնում են ուղղանկյունանիստ (ուղղանկյուն զուգահեռանիստ) կոչվող երկրաչափական մարմինը: Նրա մակերևույթը բաղկացած է 6 ուղղանկյուններից, որոնք կոչվում են ուղղանկյունանիստի նիստեր: Նիստերի գագաթները կոչվում են ուղղանկյունանիստի գագաթներ, իսկ կողմերը՝ կողեր: Երկու նիստեր կոչվում են հանդիպակաց, եթե նրանք չունեն ընդհանուր կող: Յուրաքանչյուր Read More…

Գրիգոր Լուսավորիչ։Քրիստոնեությունը Հայաստանում

Գրիգոր Լուսավորիչ։Քրիստոնեությունը Հայաստանում Հայաստանը առաջինն էր, որ 301 թվականին քրիստոնեությունը հռչակեց որպես պետական կրոն: Այդ գոր­ծում բացառիկ դեր են խա­ղա­ցել Տր­դատ Գ թա­գա­վո­րը եւ Հա­յոց առա­ջին հայ­րա­պետ Սբ. Գրի­գոր Լու­սա­վո­րի­չը: Հայ պատ­մա­գ­րու­թյան հա­մա­ձայն, երբ 287 թվա­կա­նին Տր­դա­տը հռո­մեա­կան զոր­քի օգ­նու­թյամբ վե­րա­դառ­նում է Հա­յաս­տան վե­րա­գ­րա­վե­լու իր հոր գա­հը, ճա­նա­պար­հին զո­հեր է մա­տու­ցում Անա­հիտ հեթանոսական աս­տ­վա­ծու­հու մե­հյա­նին: Read More…

Writing-Writing novels or publishing interesting stories is a good hobby to try. Blogging-Blogging, just as any kind of writing, proves you have communication and writing skills. Learning languages- Speaking English might not be enough if you’re planning on developing your skills in learning languages. Photography- Photography is so much more than just taking pictures. Travel- Travelling Read More…

Տեղեկություններ Ներսես Շնորհալու մասին

ՇՆՈՐՀԱԼԻ, Ներսես Դ Կլայեցի, Երգեցող (մոտ 1100, Ծովք դղյակ, Ծոփաց նահանգի Անձիտ գավառ —13.8.1173, Հռոմկլա), հայ բանաստեղծ, մատենագիր, երաժիշտ-երգահան, քաղ. գործիչ: Հայոց կաթողիկոս 1166-ից: Հաջորդել է Գրիգոր Գ Պահլավունուն՝ իր ավագ եղբորը: Իշխան Ապիրատ Պահլավունու որդին է, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու ծոռը: Շնորհալին հայ քնարերգության մեջ առաջին չափածո պատմության, պատմահայրենասիրական ողբի, տիեզերական պոեմի, չափածո ներբողյանի, ուղերձի Read More…

Գործնական քերականություն

85. Պարզ և բաղադրյալ  բառերը տեղադրի´ր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները  լրացո´ւ: Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, դրանք պարզ բառեր են. օրինակ՝ ծով, նկար,տուն,կատու: Այն բառերը, որոնք  հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, դրա նք բա ղա դրյա լբառեր են. օրինակ՝  հեռախոս – հեռ + ա + խոս, բարկություն – բարկ + ություն, ճա -նա պ ա րհ – Read More…

Русский язик

Вышла на край леса старая лосиха с длинноногим лосенком и задремала на теплом весеннем солнышке. Маленький  лосенок учится бегать. Его длинные ноги спотыкаются о высокие кочки.  

Գառնու հեթանոսական տաճար

Գառնու հեթանոսական տաճար, հին հայկական արևապաշտական տաճար Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղում, Ազատ գետի աջ ափին։ Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան է[1]։ Ելնելով ավանդություններից՝ Մովսես Խորենացին Գառնու հիմնադրումը վերագրում է Հայկ նահապետի ծոռ Գեղամին, որի թոռան՝ Գառնիկի անունով էլ, իբրև, կոչվել է Գառնի։

Մայրենի գիրք տետր

81. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը: Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի: Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար: Ա խմբի բառերը բոլորը պարզ են, իսկ բ խմբինը բոլորը բարդ և ածանցավոր են: 82. Տրված բառերը բաժանի´ր երկու խմբի (տե´ս  81-րդ վարժությունը): Ուրախություն, նկար, գլուխ, փետրագնդակ, հինգ, ուրախ, նորություն, փետուր, շյուղ, երկմտություն,շաբաթական, գրպան, քաղաք, օրացույց, գլխակորույս, Read More…